Chúng tôi có 2 chính sách đại lý: Tổng Đại lý phân phối khu vực và Đại lý phân phối khu vực.

Mỗi một Tổng Đại lý và Đại lý đều có những quyền lợi và trách nhiệm riêng biệt.

Chúng tôi luôn tuyển Đại lý khắp trên cả nước và luôn có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn giành cho tất cả các Đại lý.

1. Tổng Đại lý phân phối khu vực

Quyền lợi:

 • Được hưởng mức chiết khấu ưu đãi, được quyền mở các kênh đại lý dưới quyền
 • Các sales và các kênh dưới quyền sẽ lấy hàng qua Tổng Đại lý
 • Được nhận thông tin các khách hàng để trực tiếp làm việc
 • Được hỗ trợ đào tạo nhân sự, kỹ thuật bán hàng
 • Được nhận chuyển giao duy trì các khách hàng hiện tại của Công ty
 • Được tham gia các event chương trình do Công ty tổ chức
 • Được tạo và vận hành fanpage của Liên Hoa Việt
 • Được cấp sản phẩm trải nghiệm để kinh doanh

Trách nhiệm:

 • Cam kết đạt doanh số, nếu không đạt doanh số 3 tháng liên tục thì sẽ xem xét lại quyền Tổng Đại lý chính thức
 • Đảm bảo hình ảnh và chăm sóc khách hàng của Công ty theo phản hồi
 • Cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng phân phối về các điều khoản đảm bảo cho sản phẩm

2. Đại lý phân phối khu vực

Quyền lợi:

 • Được nhận thông tin các khách hàng để trực tiếp làm việc
 • Được hỗ trợ đào tạo nhân sự, kỹ thuật bán hàng
 • Được nhận chuyển giao duy trì các khách hàng tại khu vực của Tổng Đại lý
 • Được tham gia các event chương trình do Công ty tổ chức
 • Được tạo và vận hành Fanpage của Liên Hoa Việt
 • Được cấp sản phẩm mẫu để kinh doanh

Trách nhiệm:

 • Cam kết đạt doanh số, nếu không đạt doanh số 3 tháng liên tục thì sẽ xem xét lại quyền đại lý chính thức
 • Đảm bảo hình ảnh và chăm sóc khách hàng của Công ty theo phản hồi
 • Cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng phân phối về các điều khoản đảm bảo cho sản phẩm.

Nếu có mong muốn trở thành Đại lý của chúng tôi. Vui lòng liên hệ qua Hotline 0905.981.899 (Ms. Liên)