Gối thảo dược – 20x30cm

250.000 

(Có 4 mùi để lựa chọn: Đinh hương, Hồng bì, Trà Hoa Lài, Gừng quế)

400gr/Túi

Nơi sản xuất: Công ty TNHH Liên Hoa Việt

Giấy chứng nhận: Số hiệu tiêu chuẩn chất lượng số: TCCS01:2018/LHV